List of terms Number: 1 term

Регулярні торги

Регулярні торги - функціонування фондової біржі на постійно діючій основі кожного торговельного дня протягом календарного року;

 Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР; Decision, Regulation, Procedure on November 22, 20121688


on top