List of terms Number: 1 term

Істотна участь у Центральному депозитарії

Істотна участь у Центральному депозитарії - пряме та/або опосередковане володіння однією особою (крім держави та Національного банку України) самостійно чи разом з пов’язаними особами 1 і більше відсотками статутного капіталу Центрального депозитарію

 Про депозитарну систему України
Law of Ukraine on July 6, 20125178-VI


on top