List of terms Number: 1 term

Викиди парникових газів (All definitions of termin — 2)

Викиди парникових газів — загальний обсяг парникових газів, який викинуто в атмосферне повітря за визначений період часу.on top