Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

List of terms Number: 2 terms

Викиди парникових газів

Викиди парникових газів — загальний обсяг парникових газів, який викинуто в атмосферне повітря за визначений період часу.


Викиди парникових газів — загальний обсяг парникових газів, який викинуто в атмосферне повітря за визначений період часу.

 Про затвердження Вимог до підготовки проектів спільного впровадження
Мінприроди України; Order, Requirements, Typical Form, Sample, Letter on July 17, 2006342