Бал безперервного професійного розвитку

Бал безперервного професійного розвитку - одиниця вимірювання навчального навантаження здобувача освіти

Find the definition in the text on March 28, 2018

Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров'я

Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я (далі - безперервний професійний розвиток) - це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває протягом усього періоду професійної діяльності

Find the definition in the text on March 28, 2018

Інформальна освіта (самоосвіта) у сфері охорони здоров'я

Інформальна освіта (самоосвіта) у сфері охорони здоров’я (далі - інформальна освіта) - самоорганізоване здобуття фахівцями у сфері охорони здоров’я професійних компетентностей під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю

Find the definition in the text on March 28, 2018

Неформальна освіта у сфері охорони здоров'я

Неформальна освіта у сфері охорони здоров’я (далі - неформальна освіта) - діяльність з підвищення власних знань та вмінь, яка провадиться за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій

Find the definition in the text on March 28, 2018

Особисте освітнє портфоліо

Особисте освітнє портфоліо - сукупність задокументованих відомостей щодо персональних досягнень, проходження періодів підвищення кваліфікації, неформальної та інформальної освіти фахівців у сфері охорони здоров’я у процесі безперервного професійного розвитку

Find the definition in the text on March 28, 2018


on top