List of terms Number: 1 term

Видача копій та оригіналів

Видача копій та оригіналів — кількісний показник усіх видів документів (книг, періодичних і продовжуваних видань, спецвидів та ін.) або їхніх копій, доведених до споживачів різними формами (видами) бібліотечного та інформаційного обслуговування за певний період.on top