Земельний кодекс Української РСР
Code of Ukraine; Code, Law on July 8, 1970

Межа міста (All definitions of termin — 2)

Межа міста — зовнішня межа земель міста, яка відмежовує їх від інших земель єдиного державного земельного фонду і визначається на основі генерального плану або техніко-економічних основ розвитку міста.

Find the definition in the text on January 1, 1992


on top