List of terms Number: 1 term

Скидний газопровід

Скидний газопровід

Трубопровід, призначений для скиду в атмосферу газу при спрацюванні регулювальних або запобіжних пристроїв з тим, щоб тиск газу в контрольованій точці не перевищував заданого.

 Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.20-98)
Держнаглядохоронпраці; Order, Rule, Specification on October 1, 1997254


on top