List of terms Number: 2 terms

Система спостереження ОПР

Система спостереження ОПР — загальний термін, який означає у відповідних випадках автоматичне залежне спостереження (ADS-B), первинний радіолокатор (PSR), вторинний радіолокатор (SSR) або будь-яку іншу порівняну з ними систему наземного базування, що дозволяє ідентифікувати повітряні судна.


Система спостереження ОПР — ATS surveillance system — загальний термін, який означає у відповідних випадках ADS-B, PSR, SSR, MLAT або будь-яку іншу порівняну з ними систему наземного базування, що дає змогу ідентифікувати ПС (порівняна система наземного базування — це система, яка за результатами порівняльної оцінки або іншої застосованої методології демонструє рівень безпеки та характеристики, що еквівалентні або кращі, ніж у моноімпульсного вторинного радіолокатора).on top