Про дипломатичну службу
Law of Ukraine on September 20, 20012728-III

Адміністративно-технічний працівник (All definitions of termin — 2)

Адміністративно-технічний працівник — державний службовець, який здійснює адміністративно-технічне обслуговування системи органів дипломатичної служби.

Find the definition in the text on June 9, 2013

Адміністративно-технічний працівник - державний службовець, який здійснює адміністративно-технічне обслуговування системи органів дипломатичної служби

Find the definition in the text on April 1, 2015

Відставка дипломатичних працівників

Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним працівником, якому присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу

Find the definition in the text on April 1, 2015

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України є галузевим навчальним закладом системи дипломатичної служби, основним завданням якої є підготовка та підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, працівників інших органів державної влади, які задіяні у забезпеченні зовнішніх зносин України, а також проведенні наукових досліджень у сфері міжнародних відносин

Find the definition in the text on April 1, 2015

Дипломатична служба України (All definitions of termin — 2)

Дипломатична служба України (далі - дипломатична служба) - це професійна діяльність громадян України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном

Find the definition in the text on April 1, 2015

Дипломатична служба України (далі — дипломатична служба) — це професійна діяльність громадян України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

Find the definition in the text on June 9, 2013

Дипломатичний працівник (All definitions of termin — 2)

Дипломатичний працівник — державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські функції в Україні чи за кордоном та має відповідний дипломатичний ранг.

Find the definition in the text on June 9, 2013

Дипломатичний працівник - державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські функції в Україні чи за кордоном та має відповідний дипломатичний ранг

Find the definition in the text on April 1, 2015

Дипломатичний ранг (All definitions of termin — 3)

Дипломатичний ранг - спеціальне звання, яке відповідно до цього Закону присвоюється дипломатичним працівникам довічно

Find the definition in the text on April 1, 2015

Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном

Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном є постійно діючими установами України, основним завданням яких є представництво України в державі перебування та підтримання офіційних міждержавних відносин, захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб за кордоном

Find the definition in the text on April 1, 2015

Довготермінове відрядження (All definitions of termin — 3)

Довготермінове відрядження - перебування працівників дипломатичної служби за принципом ротації в закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом

Find the definition in the text on April 1, 2015

Довготермінове відрядження — перебування працівників дипломатичної служби за принципом ротації в закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом.

Find the definition in the text on June 9, 2013

Закордонні дипломатичні установи України (All definitions of termin — 2)

Закордонні дипломатичні установи України - дипломатичні представництва та консульські установи України в інших державах, представництва при міжнародних організаціях

Find the definition in the text on April 1, 2015

Закордонні дипломатичні установи України — дипломатичні представництва та консульські установи України в інших державах, представництва при міжнародних організаціях.

Find the definition in the text on June 9, 2013

Міністерство закордонних справ України (All definitions of termin — 2)

Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує здійснення зовнішньої політики держави і координацію діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин

Find the definition in the text on April 1, 2015

Постійні представництва України при міжнародних організаціях

Постійні представництва України при міжнародних організаціях є постійно діючими установами України за кордоном, основним завданням яких є представництво України при міжнародних організаціях, підтримання з такими міжнародними організаціями офіційних відносин та захист інтересів України за кордоном

Find the definition in the text on April 1, 2015

Працівники дипломатичної служби (All definitions of termin — 3)

Працівники дипломатичної служби — дипломатичні працівники та адміністративно-технічні працівники системи органів дипломатичної служби.

Find the definition in the text on June 9, 2013

Працівники дипломатичної служби - дипломатичні працівники та адміністративно-технічні працівники системи органів дипломатичної служби

Find the definition in the text on April 1, 2015

Ротація (All definitions of termin — 3)

Ротація — планове заміщення працівників дипломатичної служби у закордонних дипломатичних установах України в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України.

Find the definition in the text on September 20, 2001

Ротація - планове заміщення працівників дипломатичної служби у закордонних дипломатичних установах України в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України

Find the definition in the text on April 1, 2015

Спеціальні місії

Спеціальні місії є тимчасовими місіями, що за своїм характером представляють Україну і направляються Україною до іншої держави за її згодою для розгляду з цією державою певних питань або для виконання щодо неї певного завдання

Find the definition in the text on April 1, 2015


on top