List of terms Number: 1 term

Свідоцтво про уповноваження (атестацію) щодо державної метрологічної системи

Свідоцтво про уповноваження (атестацію) — документ, який засвідчує, що уповноважена (атестована) організація (чи її окремий підрозділ) відповідає критеріям уповноваження (атестації) і є правочинною виконувати конкретний вид метрологічних робіт.

 Про затвердження Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі
Держспоживстандарт України; Order, Rule, Typical Form, Requirements, Form on March 29, 200571


on top