List of terms Number: 1 term

Самоконтроль у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України

Самоконтроль призначений для самооцінки курсантами (слухачами, студентами) якості засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми).on top