Про заставу
Law of Ukraine on October 2, 19922654-XII

Заклад (All definitions of termin — 3)

Заклад — застава рухомого майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателя.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Застава (All definitions of termin — 10)

Застава — це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом.

Find the definition in the text on August 11, 2013

В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Застава виникає на підставі договору, закону або рішення.

Find the definition in the text on August 11, 2013


on top