Виробники радіоактивних відходів (All definitions of termin — 2)

Виробники радіоактивних відходів - юридичні або фізичні особи, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи

Find the definition in the text on January 1, 2018

Виробники радіоактивних відходів — юридичні або фізичні особи, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів (All definitions of termin — 2)

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів - зведення систематизованих відомостей про об’єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів

Find the definition in the text on January 1, 2018

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів — зведення систематизованих відомостей про об'єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Державний реєстр радіоактивних відходів (All definitions of termin — 2)

Державний реєстр радіоактивних відходів - послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів

Find the definition in the text on January 1, 2018

Державний реєстр радіоактивних відходів — послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Довгоіснуючі радіоактивні відходи (All definitions of termin — 3)

Довгоіснуючі радіоактивні відходи - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше

Find the definition in the text on January 1, 2018

Довгоіснуючі радіоактивні відходи — радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Захоронення радіоактивних відходів (All definitions of termin — 4)

Захоронення радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об’єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами без наміру їх використання

Find the definition in the text on January 1, 2018

Захоронення радіоактивних відходів — розміщення радіоактивних відходів в об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами без наміру їх використання.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Зберігання радіоактивних відходів (All definitions of termin — 3)

Зберігання радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об’єкт, в якому забезпечується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість наступного вилучення, переробки, перевезення та захоронення

Find the definition in the text on January 1, 2018

Зберігання радіоактивних відходів — розміщення радіоактивних відходів в об'єкт, в якому забезпечується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість наступного вилучення, переробки, перевезення та захоронення.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Іммобілізація радіоактивних відходів (All definitions of termin — 2)

Іммобілізація радіоактивних відходів - переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку

Find the definition in the text on January 1, 2018

Іммобілізація радіоактивних відходів — переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Кондиціонування радіоактивних відходів (All definitions of termin — 2)

Кондиціонування радіоактивних відходів — операції щодо підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Кондиціонування радіоактивних відходів - операції щодо підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації

Find the definition in the text on January 1, 2018

Короткоіснуючі радіоактивні відходи (All definitions of termin — 3)

Короткоіснуючі радіоактивні відходи - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років

Find the definition in the text on January 1, 2018

Короткоіснуючі радіоактивні відходи — радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами (All definitions of termin — 2)

Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, — споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами

Об’єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, - споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами

Find the definition in the text on January 1, 2018

Обробка радіоактивних відходів (All definitions of termin — 2)

Обробка радіоактивних відходів - операції, призначені для забезпечення безпеки або економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів

Find the definition in the text on January 1, 2018

Обробка радіоактивних відходів — операції, призначені для забезпечення безпеки або економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Переробка радіоактивних відходів (All definitions of termin — 2)

Переробка радіоактивних відходів — будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Переробка радіоактивних відходів - будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування

Find the definition in the text on January 1, 2018

Поводження з радіоактивними відходами (All definitions of termin — 5)

Поводження з радіоактивними відходами — всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Поводження з радіоактивними відходами - всі види діяльності (включаючи діяльність, пов’язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів

Find the definition in the text on January 1, 2018

Попередня обробка радіоактивних відходів (All definitions of termin — 2)

Попередня обробка радіоактивних відходів - дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів

Find the definition in the text on January 1, 2018

Попередня обробка радіоактивних відходів — дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами (All definitions of termin — 2)

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами — неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами - неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище

Find the definition in the text on January 1, 2018

Радіоактивні відходи (All definitions of termin — 8)

Радіоактивні відходи - матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається

Find the definition in the text on January 1, 2018

Радіоактивні відходи — матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Рівень звільнення (All definitions of termin — 3)

Рівень звільнення — встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Рівень звільнення - встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Find the definition in the text on January 1, 2018

Спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами (All definitions of termin — 3)

Спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами - підприємство (об’єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення

Find the definition in the text on January 1, 2018

Спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами — підприємство (об'єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Сховище радіоактивних відходів (All definitions of termin — 3)

Сховище радіоактивних відходів - споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов’язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар’єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів

Find the definition in the text on January 1, 2018

Сховище радіоактивних відходів — споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов'язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар'єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами (All definitions of termin — 2)

Фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами — комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів

Find the definition in the text on January 1, 2018


on top