Про плату за землю
Law of Ukraine on July 3, 19922535-XII

Грошова оцінка за землю

Грошова оцінка — капіталізований рентний доход із земельної ділянки.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Землі житлової та громадської забудови (All definitions of termin — 5)

Землі житлової та громадської забудови — земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Землі сільськогосподарського призначення (All definitions of termin — 6)

Землі сільськогосподарського призначення — землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Оренда землі

Оренда — засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Податок за землю

Податок — обов'язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Ставка податку за землю

Ставка податку — законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки.

Find the definition in the text on January 1, 2011


on top