List of terms Number: 3 terms

Регулярна інформація про емітента

Регулярна інформація про емітента - річна та проміжна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 Про цінні папери та фондовий ринок
Law of Ukraine on February 23, 20063480-IV

Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 Про цінні папери та фондовий ринок
Law of Ukraine on February 23, 20063480-IV

Регулярна інформація про емітента

Регулярна інформація про емітента — річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 Про цінні папери та фондовий ринок
Law of Ukraine on February 23, 20063480-IV


on top