List of terms Number: 1 term

Регіональна ступінь цінності об'єкта ПЗФ

Регіональна — об'єкти ПЗФ, збереження яких має регіональне значення (в межах АТО). До них відносяться об'єкти ПЗФ, на території яких забезпечується існування переважно видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні на територіях областей та Автономної Республіки Крим, видів, занесених до списків флори і фауни природних регіонів, штучно створені об'єкти ПЗФ, у яких зібрані переважно колекції цих видів, на території яких зберігаються переважно рослинні угруповання, занесені до регіональних Зелених списків, території яких мають регіональну оздоровчо-рекреаційну цінність.on top