List of terms Number: 1 term

Ревізор щодо проведення контрольних заходів контрольно-ревізійним сектором Державної судової адміністрації України

Ревізор — працівник КРС Державної судової адміністрації України, який здійснює, у межах своєї компетенції, організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції щодо контролю за використанням об'єктами контролю Державної судової адміністрації України коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності.on top