List of terms Number: 2 terms

Рахунок завантаження

Рахунок завантаження — це поточний рахунок держателя картки в емітенті, який використовується для завантаження платіжних інструментів, здійснення платежів за товари та послуги, одержання готівки з рахунку, перерахування коштів з цього рахунку на рахунки інших осіб. Як рахунок завантаження можуть бути використані вже відкриті клієнтом у банку поточні рахунки (за винятком основного поточного рахунку юридичних осіб).


Рахунок завантаження — поточний рахунок клієнта, відкритий емітентом, який використовується для здійснення з нього завантаження платіжних додатків картки, платежів за товари та послуги, одержання готівки, перерахування коштів на рахунки інших осіб. Як рахунок завантаження можуть бути використані вже відкриті клієнтом у емітента поточні рахунки.on top