Про музеї та музейну справу
Law of Ukraine on June 29, 1995249/95-ВР

Асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) (All definitions of termin — 2)

Асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) - приміщення на підприємствах, у яких зберігаються унікальні зібрання художніх виробів, наукові колекції, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають історичну, художню, науково-технічну цінність

Find the definition in the text on January 1, 2015

Асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) — приміщення на підприємствах, у яких зберігаються унікальні зібрання художніх виробів, наукові колекції, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають історичну, художню, науково-технічну цінність.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Зберігання (All definitions of termin — 6)

Зберігання - один з основних видів діяльності музею щодо створення матеріальних умов і правових засад, за яких забезпечується збереження музейних предметів та музейних колекцій

Find the definition in the text on January 1, 2015

Зберігання — один з основних видів діяльності музею щодо створення матеріальних умов і правових засад, за яких забезпечується збереження музейних предметів та музейних колекцій.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Консервація (All definitions of termin — 8)

Консервація — здійснення комплексу організаційних, науково обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів та предметів музейного значення від подальших руйнувань, збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Консервація - здійснення комплексу організаційних, науково обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів та предметів музейного значення від подальших руйнувань, збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд

Find the definition in the text on January 1, 2015

Культурні цінності (All definitions of termin — 11)

Культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких визначено Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

Find the definition in the text on January 1, 2015

Культурні цінності — об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких визначено Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

Find the definition in the text on December 12, 2012

Музеєфікація (All definitions of termin — 5)

Музеєфікація — сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини до стану, придатного для екскурсійного відвідування.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Музеєфікація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини до стану, придатного для екскурсійного відвідування

Find the definition in the text on January 1, 2015

Музей (All definitions of termin — 2)

Музей — науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Музей - науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини

Find the definition in the text on January 1, 2015

Музейна колекція (All definitions of termin — 2)

Музейна колекція - сукупність музейних предметів, що об'єднані однією або кількома спільними ознаками

Find the definition in the text on January 1, 2015

Музейна колекція — сукупність музейних предметів, що об'єднані однією або кількома спільними ознаками.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Музейна справа (All definitions of termin — 2)

Музейна справа — спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями культурних цінностей та об'єктів культурної спадщини України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та популяризацію.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Музейна справа - спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями культурних цінностей та об'єктів культурної спадщини України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та популяризацію

Find the definition in the text on January 1, 2015

Музейне зібрання (All definitions of termin — 2)

Музейне зібрання - сукупність музейних колекцій та музейних предметів, а також пов'язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової документації музею

Find the definition in the text on January 1, 2015

Музейне зібрання — сукупність музейних колекцій та музейних предметів, а також пов'язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової документації музею.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Музейний облік (All definitions of termin — 2)

Музейний облік - один з основних напрямів роботи музею, що здійснюється шляхом ведення фондово-облікової документації (у тому числі в електронному вигляді), яка містить назву предмета (прізвище автора твору), датування, місце створення, дату надходження до музею, матеріал, техніку виготовлення, короткий опис, наукову атрибуцію, стан збереження, облікові позначення та забезпечує можливість їх ідентифікації, правовий статус музейних предметів і музейних колекцій

Find the definition in the text on January 1, 2015

Музейний облік — один з основних напрямів роботи музею, що здійснюється шляхом ведення фондово-облікової документації (у тому числі в електронному вигляді), яка містить назву предмета (прізвище автора твору), датування, місце створення, дату надходження до музею, матеріал, техніку виготовлення, короткий опис, наукову атрибуцію, стан збереження, облікові позначення та забезпечує можливість їх ідентифікації, правовий статус музейних предметів і музейних колекцій.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Музейний предмет (All definitions of termin — 2)

Музейний предмет - культурна цінність, якість або особливі ознаки якої роблять необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне представлення

Find the definition in the text on January 1, 2015

Музейний предмет — культурна цінність, якість або особливі ознаки якої роблять необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне представлення.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Музейний фонд України (All definitions of termin — 3)

Музейний фонд України — сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, які постійно зберігаються на території України, незалежно від їх походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, що знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Музейний фонд України - сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, які постійно зберігаються на території України, незалежно від їх походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, що знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну

Find the definition in the text on January 1, 2015

Музейний фонд України є національним багатством, невід'ємною складовою культурної спадщини України, що охороняється законом.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Національна музейна політика (All definitions of termin — 2)

Національна музейна політика — це сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Національна музейна політика - це сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи

Find the definition in the text on January 1, 2015

Охорона музеїв (All definitions of termin — 2)

Охорона музеїв — система правових, організаційних та фінансово-економічних заходів, що забезпечують недоторканність музейного приміщення і музейного зібрання.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Охорона музеїв - система правових, організаційних та фінансово-економічних заходів, що забезпечують недоторканність музейного приміщення і музейного зібрання

Find the definition in the text on January 1, 2015

Предмет музейного значення (All definitions of termin — 2)

Предмет музейного значення - культурна цінність, особливі ознаки якої є підставою для внесення її до Музейного фонду України та набуття статусу музейного предмета з метою збереження, вивчення і публічного представлення

Find the definition in the text on January 1, 2015

Предмет музейного значення — культурна цінність, особливі ознаки якої є підставою для внесення її до Музейного фонду України та набуття статусу музейного предмета з метою збереження, вивчення і публічного представлення.

Find the definition in the text on December 12, 2012

Реставрація (All definitions of termin — 5)

Реставрація - здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів щодо зміцнення фізичного стану та поліпшення зовнішнього вигляду, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів музейних предметів та предметів музейного значення із забезпеченням збереження їх автентичності

Find the definition in the text on January 1, 2015

Реставрація — здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів щодо зміцнення фізичного стану та поліпшення зовнішнього вигляду, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів музейних предметів та предметів музейного значення із забезпеченням збереження їх автентичності.

Find the definition in the text on December 12, 2012


on top