Про судоустрій і статус суддів
Law of Ukraine on July 7, 20102453-VI

Апеляційні суди (All definitions of termin — 3)

У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення

Find the definition in the text on November 19, 2013

Верховний Суд України (All definitions of termin — 4)

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України

Find the definition in the text on November 19, 2013

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції

Find the definition in the text on November 19, 2013

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (All definitions of termin — 2)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України

Find the definition in the text on November 19, 2013

Вища юридична освіта (All definitions of termin — 2)

Вищою юридичною освітою - вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку

Find the definition in the text on November 19, 2013

Вищі спеціалізовані суди (All definitions of termin — 3)

У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ

Find the definition in the text on November 19, 2013

Дисциплінарне провадження (All definitions of termin — 4)

Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді

Find the definition in the text on November 19, 2013

З'їзд суддів України (All definitions of termin — 3)

Найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд суддів України

Find the definition in the text on November 19, 2013

Збори суддів (All definitions of termin — 3)

Збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань

Find the definition in the text on November 19, 2013

Конституційний Суд України (All definitions of termin — 4)

Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України

Find the definition in the text on November 19, 2013

Конференція суддів (All definitions of termin — 2)

Конференція суддів - це зібрання суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективні рішення з обговорюваних питань

Find the definition in the text on November 19, 2013

Місцевими

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом

Find the definition in the text on November 19, 2013

Місцеві господарські суди (All definitions of termin — 3)

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Find the definition in the text on November 19, 2013

Місцеві загальні суди (All definitions of termin — 3)

Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди

Find the definition in the text on November 19, 2013

Народні засідателі та присяжні

Народним засідателем, присяжним є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду спільно із суддею (суддями), забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя

Find the definition in the text on November 19, 2013

Національна школа суддів України (All definitions of termin — 2)

Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність. На Національну школу суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту

Find the definition in the text on November 19, 2013

Пленум Верховного Суду України (All definitions of termin — 4)

Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України

Find the definition in the text on November 19, 2013

Символами судової влади

Символами судової влади є державні символи України - Державний Герб України і Державний Прапор України

Find the definition in the text on November 19, 2013

Система судів загальної юрисдикції (All definitions of termin — 3)

Систему судів загальної юрисдикції складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди;

3) вищі спеціалізовані суди;

4) Верховний Суд України

Find the definition in the text on November 19, 2013

Стаж роботи у галузі права

Стажем роботи у галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста

Find the definition in the text on November 19, 2013

Суддівське самоврядування (All definitions of termin — 5)

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями

Find the definition in the text on November 19, 2013

Суддя (All definitions of termin — 7)

Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі

Find the definition in the text on November 19, 2013

Судова система України

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції

Find the definition in the text on November 19, 2013


on top