Банк-кореспондент (All definitions of termin — 3)

Банк-кореспондент - банк, що на підставі договору та в порядку, встановленому Національним банком України, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок

Find the definition in the text on February 7, 2019

Банк-кореспондент — банк, що на підставі договору та в порядку, встановленому Національним банком України, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Банківський автомат самообслуговування (All definitions of termin — 2)

Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) — програмно-технічний комплекс, що надає можливість держателю спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат)

Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) - програмно-технічний комплекс, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу

Find the definition in the text on February 7, 2019

Вкладний (депозитний) рахунок (All definitions of termin — 4)

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору

Find the definition in the text on February 7, 2019

Вкладний (депозитний) рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Внутрішньодержавна платіжна система (All definitions of termin — 3)

Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України

Find the definition in the text on February 7, 2019

Внутрішньодержавна платіжна система — платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Гривня

Гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Дата валютування (All definitions of termin — 11)

Дата валютування — зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в обслуговуючих отримувача банку або в установі — членів платіжної системи.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Дата валютування - зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в обслуговуючих отримувача банку або в установі - учасників платіжної системи

Find the definition in the text on February 7, 2019

Держатель електронного платіжного засобу

Держатель електронного платіжного засобу - фізична особа, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного електронного платіжного засобу

Find the definition in the text on February 7, 2019

Держатель спеціального платіжного засобу (All definitions of termin — 2)

Держатель спеціального платіжного засобу — фізична особа, яка на законних підставах використовує спеціальний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного спеціального платіжного засобу.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Документ за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів

Документ за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів - документ, що підтверджує виконання операції із використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки

Find the definition in the text on February 7, 2019

Документ за операцією із застосуванням спеціальних платіжних засобів

Документ за операцією із застосуванням спеціальних платіжних засобів — документ, що підтверджує виконання операції із використанням спеціального платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Документ на переказ (All definitions of termin — 2)

Документ на переказ — електронний або паперовий документ, що використовується банками, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами — членами платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Документ на переказ - електронний або паперовий документ, що використовується суб'єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів

Find the definition in the text on February 7, 2019

Документ на переказ готівки (All definitions of termin — 2)

Документ на переказ готівки - документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі

Find the definition in the text on February 7, 2019

Документ на переказ готівки — документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Еквайринг (All definitions of termin — 5)

Еквайринг - послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі

Find the definition in the text on February 7, 2019

Еквайринг — діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Еквайрингова установа (еквайр) (All definitions of termin — 3)

Еквайрингова установа (еквайр) — юридична особа, яка здійснює еквайринг.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа, яка здійснює еквайринг

Find the definition in the text on February 7, 2019

Електронний платіжний засіб

Електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ

Find the definition in the text on February 7, 2019

Електронні гроші (All definitions of termin — 2)

Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі

Find the definition in the text on February 7, 2019

Емісія електронних платіжних засобів

Емісія електронних платіжних засобів - проведення операцій з випуску електронних платіжних засобів певної платіжної системи

Find the definition in the text on February 7, 2019

Емісія спеціальних платіжних засобів (All definitions of termin — 2)

Емісія спеціальних платіжних засобів (далі — емісія) — проведення операцій з випуску спеціальних платіжних засобів певної платіжної системи.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Емітент електронних платіжних засобів

Емітент електронних платіжних засобів - банк, що є учасником платіжної системи та здійснює емісію електронних платіжних засобів

Find the definition in the text on February 7, 2019

Емітент спеціальних платіжних засобів (All definitions of termin — 2)

Емітент спеціальних платіжних засобів (далі — емітент) — юридична особа, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних платіжних засобів.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Ініціатор (All definitions of termin — 5)

Ініціатор — особа, яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування та подання відповідного документа на переказ або використання спеціального платіжного засобу.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Ініціатор - особа, яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування та/або подання відповідного документа на переказ або використання електронного платіжного засобу

Find the definition in the text on February 7, 2019

Кліринг (All definitions of termin — 11)

Кліринг - механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов'язань

Find the definition in the text on February 7, 2019

Кліринг — механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов'язань.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Клірингова вимога (All definitions of termin — 2)

Клірингова вимога - документ на переказ, сформований кліринговою установою за результатами клірингу, на підставі якого, шляхом списання/зарахування коштів на рахунки учасників платіжної системи, відкритих у розрахунковому банку цієї платіжної системи, проводяться взаєморозрахунки між ними

Find the definition in the text on February 7, 2019

Клірингова вимога — документ на переказ, сформований кліринговою установою за результатами клірингу, на підставі якого, шляхом списання/зарахування коштів на рахунки членів платіжної системи, відкритих у розрахунковому банку цієї платіжної системи, проводяться взаєморозрахунки між ними.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Клірингова установа (All definitions of termin — 4)

Клірингова установа — юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Клірингова установа - юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги

Find the definition in the text on February 7, 2019

Кореспондентський рахунок (All definitions of termin — 8)

Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів

Find the definition in the text on February 7, 2019

Кореспондентський рахунок — рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Користувач платіжної системи

Користувач платіжної системи - юридична або фізична особа, якій надається послуга платіжної системи щодо виконання переказу коштів учасником платіжної системи

Find the definition in the text on February 7, 2019

Кошти в Україні

Кошти в Україні

3.1. Кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

3.2. Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають зазначену на них номінальну вартість.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Маршрутизація

Маршрутизація - обмін даними при виконанні операцій, у тому числі щодо переказу коштів, між учасниками платіжної системи

Find the definition in the text on February 7, 2019

Меморіальний ордер (All definitions of termin — 3)

Меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України

Find the definition in the text on February 7, 2019

Меморіальний ордер — розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.

Find the definition in the text on August 7, 2011

Міжбанківський розрахунковий документ (All definitions of termin — 2)

Міжбанківський розрахунковий документ - документ на переказ, сформований банком на підставі розрахункових документів банку, клієнтів та документів на переказ готівки або виконавчого документа

Find the definition in the text on February 7, 2019

Міжбанківський розрахунковий документ — документ на переказ, сформований банком на підставі розрахункових документів банку, клієнтів та документів на переказ готівки або виконавчого документа.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Міжнародна платіжна система (All definitions of termin — 8)

Міжнародна платіжна система — платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу

Find the definition in the text on February 7, 2019

Міжнародні стандарти нагляду (оверсайту) платіжних систем

Міжнародні стандарти нагляду (оверсайту) платіжних систем - документи, прийняті Комітетом з платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків та Технічним комітетом Міжнародної організації комісій з цінних паперів, що визначають стандарти нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків

Find the definition in the text on February 7, 2019

Мобільний платіжний інструмент (All definitions of termin — 3)

Мобільний платіжний інструмент - електронний платіжний засіб, реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою користувача

Find the definition in the text on February 7, 2019


on top