List of terms Number: 8 terms

Правоохоронні органи

Правоохоронні органи — органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.


Правоохоронні органи - органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій


Правоохоронні органи — органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій.


Правоохоронні органи — державні органи, які відповідно до законодавства здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.


Правоохоронні органи — органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби.


Правоохранительные органы" — государственные органы, которые в соответствии с национальным законодательством Сторон обеспечивают безопасность государства, общества, граждан и ведут борьбу с преступностью.


Правоохоронні органи — органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, підрозділи податкової міліції.


Правоохоронні органи — органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, підрозділи податкової міліції ДПС.on top