List of terms Number: 1 term

Права вимоги до перестраховиків

Права вимоги до перестраховиків — категорія активу страховика, яка обчислюється в порядку, установленому цими Правилами, як величина частки перестраховиків у технічних резервах.on top