List of terms Number: 2 terms

Поточний ремонт (ПР)

Поточний ремонт (ПР) — ремонт, який виконується для забезпечення або відновлення роботоздатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих частин (може виконуватись заявочно або за результатами діагностування агрегатним, знеособленим та іншими методами).


Поточний ремонт (ПР) — ремонт вагона з відчепленням із составу поїзда і подачею до місця ремонту.on top