Військова служба (All definitions of termin — 4)

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби

Find the definition in the text on June 23, 2018

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Find the definition in the text on March 3, 2016

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни.

Find the definition in the text on April 15, 2014

Військова форма одягу (All definitions of termin — 2)

Військова форма одягу - комплект одноманітних за конструкцією та регламентованих за зовнішнім виглядом предметів одягу, взуття та окремих видів спорядження, встановлений для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.

Find the definition in the text on March 3, 2016

Військові посадові особи

Військові посадові особи - це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством.

Find the definition in the text on March 3, 2016

Військовозобов'язані (All definitions of termin — 3)

Військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

Find the definition in the text on March 3, 2016

Військовослужбовці (All definitions of termin — 7)

Військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

Find the definition in the text on March 3, 2016

Допризовна підготовка (All definitions of termin — 4)

Допризовна підготовка включається до Державного стандарту повної середньої освіти загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів у разі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень здобувається на основі базової середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими з Міністерством оборони України

Find the definition in the text on March 3, 2016

Допризовники (All definitions of termin — 3)

Допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

Find the definition in the text on March 3, 2016

Знаки розрізнення військовослужбовців (All definitions of termin — 2)

Знаки розрізнення військовослужбовців - знаки (погони, нарукавні та нагрудні знаки, знаки на спину; знаки на головних уборах, зокрема кокарди, емблеми, орнаменти; гаптування; канти і лампаси; ґудзики з символікою) на форменому одязі, призначені для позначення військових звань, посад, приналежності до держави, військового формування, виду Збройних Сил України, роду військ, служб, військових частин (підрозділів).

Find the definition in the text on March 3, 2016

Призовний вік

На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі — громадяни призовного віку).

Find the definition in the text on April 15, 2014

Призовники (All definitions of termin — 3)

Призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

Find the definition in the text on March 3, 2016

Резервісти

Резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

Find the definition in the text on March 3, 2016


on top