Водний кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on June 6, 1995213/95-ВР

Акваторія морського порту (портова акваторія) (All definitions of termin — 2)

Акваторія морського порту (портова акваторія) - визначена межами частина водного об'єкта (об'єктів), крім суднового ходу, призначена для безпечного підходу, маневрування, стоянки і відходу суден

Find the definition in the text on January 1, 2015

Б'єф (All definitions of termin — 3)

Б'єф - ділянка річки, що розташована вище або нижче водопідпірної споруди (греблі)

Find the definition in the text on January 1, 2015

Б'єф — ділянка річки, що розташована вище або нижче водопідпірної споруди (греблі).

Find the definition in the text on July 27, 2013

Басейн водозбірний (All definitions of termin — 2)

Басейн водозбірний - частина земної поверхні і товщі грунтів, з яких відбувається стік води у водотік або водойму

Find the definition in the text on January 1, 2015

Басейн водозбірний — частина земної поверхні і товщі грунтів, з яких відбувається стік води у водотік або водойму.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Басейновий принцип управління

Басейновий принцип управління - комплексне (інтегроване) управління водними ресурсами в межах району річкового басейну

Find the definition in the text on February 1, 2017

Берегові смуги водних шляхів

Берегові смуги водних шляхів

На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються берегові смуги.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Болото (All definitions of termin — 2)

Болото — надмірно зволожена земельна ділянка із застояним водним режимом і специфічним рослинним покривом.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Болото - надмірно зволожена земельна ділянка із застояним водним режимом і специфічним рослинним покривом

Find the definition in the text on January 1, 2015

Великі річки

До великих належать річки, які розташовані у кількох географічних зонах і мають площу водозбору понад 50 тис. квадратних кілометрів.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Використання води (All definitions of termin — 3)

Використання води - процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб

Find the definition in the text on January 1, 2015

Використання води — процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Вода дренажна (All definitions of termin — 6)

Вода дренажна — вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониження рівня грунтових вод.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Вода дренажна - вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониження рівня грунтових вод

Find the definition in the text on January 1, 2015

Вода зворотна (All definitions of termin — 7)

Вода зворотна — вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води

Find the definition in the text on January 1, 2015

Вода лляльна (підсланева) (All definitions of termin — 3)

Вода лляльна (підсланева) - вода з домішками (переважно нафтопродуктів), зібрана в колодязях - ллялах машинних відділень судна

Find the definition in the text on January 1, 2015

Вода лляльна (підсланева) — вода з домішками (переважно нафтопродуктів), зібрана в колодязях — ллялах машинних відділень судна.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Вода стічна (All definitions of termin — 6)

Вода стічна - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів

Find the definition in the text on January 1, 2015

Вода стічна — вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Вода супутньо-пластова (All definitions of termin — 2)

Вода супутньо-пластова - вода, що піднімається на поверхню разом з нафтою і газом під час їх видобування

Find the definition in the text on January 1, 2015

Вода супутньо-пластова — вода, що піднімається на поверхню разом з нафтою і газом під час їх видобування.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Води (All definitions of termin — 2)

Води — усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу природних ланок кругообігу води.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Води - усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу природних ланок кругообігу води

Find the definition in the text on January 1, 2015

Води підземні (All definitions of termin — 3)

Води підземні - води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах

Find the definition in the text on January 1, 2015

Води підземні — води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Води поверхневі (All definitions of termin — 3)

Води поверхневі — води різних водних об'єктів, що знаходяться на земній поверхні.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Води поверхневі - води різних водних об'єктів, що знаходяться на земній поверхні

Find the definition in the text on January 1, 2015

Водний об'єкт (All definitions of termin — 9)

Водний об'єкт — природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт).

Find the definition in the text on July 27, 2013

Водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал, а також водоносний горизонт)

Find the definition in the text on February 1, 2017

Водний фонд України

До водного фонду України належать:

1) поверхневі води:

природні водойми (озера);

водотоки (річки, струмки);

штучні водойми (водосховища, ставки) і канали;

інші водні об'єкти;

2) підземні води та джерела;

3) внутрішні морські води та територіальне море.

Find the definition in the text on March 3, 2006

Водні об'єкти загальнодержавного значення (All definitions of termin — 2)

До водних об'єктів загальнодержавного значення належать:

1) внутрішні морські води та територіальне море;

2) підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання;

3) поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків;

4) водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних.

Find the definition in the text on January 19, 2012

Водні об'єкти місцевого значення (All definitions of termin — 2)

До водних об'єктів місцевого значення належать:

1) поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення;

2) підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Find the definition in the text on March 3, 2006

Водні ресурси (All definitions of termin — 2)

Водні ресурси — обсяги поверхневих, підземних і морських вод відповідної території.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Водні ресурси - обсяги поверхневих, підземних і морських вод відповідної території

Find the definition in the text on January 1, 2015

Водність (All definitions of termin — 2)

Водність - характеристика величини річкового стоку за певний проміжок часу відносно його середньої багаторічної величини

Find the definition in the text on January 1, 2015

Водність — характеристика величини річкового стоку за певний проміжок часу відносно його середньої багаторічної величини.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Водогосподарська ділянка

Водогосподарська ділянка - частина річкового басейну, для якої розробляються водогосподарські баланси, встановлюються ліміти забору води із водного об’єкта та інші параметри використання водного об’єкта (водокористування)

Find the definition in the text on February 1, 2017

Водогосподарське районування

Водогосподарське районування - розподіл гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки, який здійснюється для розроблення водогосподарських балансів

Find the definition in the text on February 1, 2017

Водогосподарський баланс (All definitions of termin — 2)

Водогосподарський баланс — співвідношення між наявними для використання водними ресурсами на даній території і потребами в них для розвитку економіки на різних рівнях.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Водогосподарський баланс - співвідношення між наявними для використання водними ресурсами на певній території і потребами в них у межах певного регіону за певний проміжок часу

Find the definition in the text on February 1, 2017

Водогосподарські системи

Водогосподарські системи - комплекс пов’язаних між собою водних об’єктів та гідротехнічних споруд, призначених для управління водними ресурсами

Find the definition in the text on February 1, 2017

Водозабір (All definitions of termin — 4)

Водозабір — споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Водозабір - споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта

Find the definition in the text on January 1, 2015

Водойма (All definitions of termin — 2)

Водойма — безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт.

Find the definition in the text on July 27, 2013

Водойма - безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт

Find the definition in the text on January 1, 2015

Водокористування (All definitions of termin — 5)

Водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)

Find the definition in the text on January 1, 2015

Водокористування — використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів).

Find the definition in the text on July 27, 2013

Водокористувачі

Водокористувачі

Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства.

Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) — це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними.

Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних вод у водні об'єкти також на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

Find the definition in the text on July 1, 2013

Водоносний горизонт (All definitions of termin — 3)

Водоносний горизонт - однорідна пластова товща гірських порід, де постійно знаходяться води

Find the definition in the text on January 1, 2015


on top