List of terms Number: 5 terms

Боргові цінні папери

Боргові цінні папери — форма довгострокової позики. Як правило, ця позика підлягає погашенню в установлений строк, хоча деякі боргові зобов'язання є безстроковими цінними паперами.


Боргові цінні папери — до групи боргових належать цінні папери, що засвідчують кредитні відносини та/або інші боргові зобов'язання залежно від виду цінного папера.


Боргові цінні папери — цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів відносяться:

а) облігації підприємств;

б) державні облігації України;

в) облігації місцевих позик;

г) казначейські зобов'язання України;

ґ) ощадні (депозитні) сертифікати;

д) векселі.

 Про цінні папери та фондовий ринок
Law of Ukraine on February 23, 20063480-IV

Боргові цінні папери - облігації підприємств (крім цільових облігацій), іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій, державні облігації України.


Боргові цінні папери - облігації підприємств (крім цільових облігацій), іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій, державні облігації Україниon top