Про ринок електричної енергії
Law of Ukraine on April 13, 20172019-VIII

Адміністратор комерційного обліку електричної енергії (All definitions of termin — 2)

Адміністратор комерційного обліку електричної енергії - юридична особа, яка забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку

Find the definition in the text on April 13, 2017

Адміністратор розрахунків (All definitions of termin — 2)

Адміністратор розрахунків - юридична особа, яка забезпечує організацію проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг

Find the definition in the text on April 13, 2017

Алгоритм розподілу коштів (All definitions of termin — 4)

Алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженими банками коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, що встановлюється Регулятором відповідно до цього Закону

Find the definition in the text on April 13, 2017

Баланс між попитом та пропозицією

Баланс між попитом та пропозицією - задоволення прогнозованого попиту споживачів на електричну енергію без необхідності вжиття заходів для зменшення обсягу споживання

Find the definition in the text on April 13, 2017

Балансуюча група (All definitions of termin — 2)

Балансуюча група - об’єднання учасників ринку, що створюється на підставі договору про створення балансуючої групи, у межах якого визначений договором учасник ринку, який входить до такого об’єднання, несе відповідальність за баланс електричної енергії всіх інших учасників ринку, що входять до такого об’єднання

Find the definition in the text on April 13, 2017

Балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом (All definitions of termin — 2)

Балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом - балансуюча група, в якій стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець

Find the definition in the text on April 13, 2017

Балансуюча група гарантованого покупця

Балансуюча група гарантованого покупця - балансуюча група, в якій стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець

Find the definition in the text on May 22, 2019

Балансуючий ринок електричної енергії (All definitions of termin — 3)

Балансуючий ринок електричної енергії (далі - балансуючий ринок) - ринок, організований оператором системи передачі електричної енергії з метою забезпечення достатніх обсягів електричної потужності та енергії, необхідних для балансування в реальному часі обсягів виробництва та імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних обмежень в об’єднаній енергетичній системі України, а також фінансового врегулювання небалансів електричної енергії

Find the definition in the text on April 13, 2017

Безпека постачання електричної енергії

Безпека постачання електричної енергії - спроможність електроенергетичної галузі забезпечувати потреби споживачів в електричній енергії відповідно до вимог цього Закону

Find the definition in the text on April 13, 2017

Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання

Вертикально інтегрований суб’єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою, що провадить діяльність з передачі та/або розподілу електричної енергії і щонайменше одну з функцій з виробництва або постачання електричної енергії, або група таких осіб, пов’язаних між собою безпосередньо чи опосередковано відносинами контролю, що провадять діяльність з передачі та/або розподілу електричної енергії і щонайменше одну з функцій з виробництва або постачання електричної енергії

Find the definition in the text on April 13, 2017

Виробник електричної енергії (All definitions of termin — 5)

Виробник електричної енергії - суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії

Find the definition in the text on April 13, 2017

Виробництво електричної енергії (All definitions of termin — 2)

Виробництво електричної енергії - діяльність, пов’язана з перетворенням енергії з енергетичних ресурсів будь-якого походження в електричну енергію за допомогою технічних засобів

Find the definition in the text on April 13, 2017

Відповідальність за баланс

Відповідальність за баланс - зобов’язання учасників ринку повідомляти і виконувати погодинні графіки електричної енергії відповідно до обсягів купленої та проданої електричної енергії та нести фінансову відповідальність за врегулювання небалансів

Find the definition in the text on April 13, 2017

Вільна пропускна спроможність міждержавного перетину

Вільна пропускна спроможність міждержавного перетину - доступна пропускна спроможність міждержавного перетину за вирахуванням розподіленої на аукціонах величини пропускної спроможності та пропускної спроможності, на яку не поширюється дія вимог статей 38, 39 цього Закону. У розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на попередніх аукціонах

Find the definition in the text on April 13, 2017

Внутрішньодобовий ринок електричної енергії

Внутрішньодобовий ринок електричної енергії - сегмент ринку електричної енергії, на якому купівля-продаж електричної енергії здійснюється безперервно після завершення торгів на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фізичного постачання електричної енергії

Find the definition in the text on April 13, 2017

Вразливі споживачі (All definitions of termin — 2)

Вразливі споживачі - побутові споживачі, визначені у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, які мають право на передбачені законом підтримку для відшкодування витрат на оплату спожитої електричної енергії та/або захист від відключення у певні періоди

Find the definition in the text on April 13, 2017

Гарантований покупець електричної енергії (All definitions of termin — 2)

Гарантований покупець електричної енергії - суб’єкт господарювання, що відповідно до цього Закону зобов’язаний купувати електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, а також у виробників за аукціонною ціною та виконувати інші функції, визначені законодавством

Find the definition in the text on May 22, 2019

Гарантований покупець електричної енергії - суб’єкт господарювання, що відповідно до цього Закону зобов’язаний купувати електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, та виконувати інші функції, визначені законодавством

Find the definition in the text on April 13, 2017

Двосторонній договір (All definitions of termin — 2)

Двосторонній договір - договір купівлі-продажу електричної енергії, укладений між двома учасниками ринку поза організованими сегментами ринку, крім договору постачання електричної енергії споживачу

Find the definition in the text on April 13, 2017

Диспетчерське управління (All definitions of termin — 4)

Диспетчерське управління - оперативно-технологічне управління об’єднаною енергетичною системою України із забезпеченням надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з додержанням вимог енергетичної безпеки

Find the definition in the text on April 13, 2017

Договір купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку

Договір купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку - договір, укладений в електронній формі між оператором ринку та учасником внутрішньодобових торгів на купівлю-продаж електричної енергії за результатами внутрішньодобових торгів, відповідно до якого здійснюється одночасне прийняття учасниками внутрішньодобових торгів прав та зобов’язань з купівлі-продажу електричної енергії за результатами проведення відповідних внутрішньодобових торгів

Find the definition in the text on April 13, 2017

Договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (All definitions of termin — 2)

Договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" - договір, укладений в електронній формі між оператором ринку та учасником торгів "на добу наперед" на купівлю-продаж електричної енергії за результатами торгів "на добу наперед", відповідно до якого здійснюється одночасне прийняття учасником торгів "на добу наперед" і оператором ринку прав та зобов’язань з купівлі-продажу електричної енергії за результатами проведення відповідних торгів "на добу наперед"

Find the definition in the text on April 13, 2017

Дозволена потужність (All definitions of termin — 2)

Дозволена потужність - максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь-який час за кожним об’єктом споживача відповідно до умов договору, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти)

Find the definition in the text on April 13, 2017

Допоміжні послуги (All definitions of termin — 2)

Допоміжні послуги - послуги, визначені цим Законом та правилами ринку, які оператор системи передачі закуповує у постачальників допоміжних послуг для забезпечення сталої і надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів

Find the definition in the text on April 13, 2017

Доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів

Доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів - право на використання пропускної спроможності міждержавних перетинів з метою експорту та/або імпорту електричної енергії, набуте відповідно до цього Закону

Find the definition in the text on April 13, 2017

Доступ третіх сторін

Доступ третіх сторін - право будь-якого користувача системи використовувати систему передачі електричної енергії та системи розподілу електричної енергії на заздалегідь і публічно оголошених умовах відповідно до принципів прозорості і недискримінаційності

Find the definition in the text on April 13, 2017

Доступна пропускна спроможність міждержавного пере

Доступна пропускна спроможність міждержавного перетину - величина максимальної потужності електричної енергії, що може бути передана з енергетичної системи однієї держави до енергетичної системи іншої держави у відповідному напрямку, за умови гарантованого забезпечення безпеки і надійності функціонування ОЕС України

Find the definition in the text on April 13, 2017

Електрична енергія

Електрична енергія - енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу

Find the definition in the text on April 13, 2017

Електрична мережа (All definitions of termin — 5)

Електрична мережа - сукупність електроустановок для передачі та/або розподілу електричної енергії

Find the definition in the text on April 13, 2017

Електроенергетика (All definitions of termin — 4)

Електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує споживачів електричною енергією

Find the definition in the text on April 13, 2017

Електроенергетичне підприємство

Електроенергетичне підприємство - суб’єкт господарювання, який здійснює одну з таких функцій: виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії споживачу або трейдерську діяльність

Find the definition in the text on April 13, 2017

Електропостачальник (All definitions of termin — 3)

Електропостачальник - суб’єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу

Find the definition in the text on April 13, 2017

Електростанція (All definitions of termin — 2)

Електростанція - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

Find the definition in the text on April 13, 2017

Електроустановка (All definitions of termin — 12)

Електроустановка - комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії

Find the definition in the text on April 13, 2017

Енергоефективність та управління попитом

Енергоефективність та управління попитом - всеохоплюючий або інтегрований підхід, спрямований на здійснення впливу на обсяг та графік споживання електричної енергії з метою зменшення споживання первинної енергії та максимальних (пікових) навантажень, при цьому перевага надається залученню інвестицій, спрямованих на підвищення енергоефективності та засоби регулювання навантаження, а не інвестиціям у збільшення генеруючих потужностей, якщо перші із зазначених заходів є більш ефективним та економічним варіантом, враховуючи позитивний вплив на навколишнє природне середовище в результаті скорочення споживання енергії та аспекти, пов’язані з безпекою постачання, і пов’язані з ними витрати на розподіл

Find the definition in the text on April 13, 2017

Заборонена зона гідротехнічних споруд

Заборонена зона гідротехнічних споруд - територія, що прилягає до основної огорожі з внутрішнього боку території гідроелектротехнічної споруди, обладнана інженерно-технічними засобами та позначена попереджувальними знаками, а також ділянка водного об’єкта, б’єфу на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції, позначена знаками, що попереджають про заборону доступу на цю територію сторонніх осіб, суден та плавучих об’єктів

Find the definition in the text on April 13, 2017

Захищені споживачі (All definitions of termin — 2)

Захищені споживачі - споживачі, до яких застосовується особливий режим відключення та/або обмеження електропостачання для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Find the definition in the text on April 13, 2017

Заходи управління попитом

Заходи управління попитом - комплекс організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування енергосистеми за рахунок керованої тимчасової (обмеженої у часі) зміни споживання електричної енергії на договірних засадах

Find the definition in the text on April 13, 2017

Кліринг на ринку електричної енергії (All definitions of termin — 2)

Кліринг на ринку електричної енергії - процес виконання взаємних фінансових вимог та зобов’язань учасників ринку за договорами купівлі-продажу електричної енергії і послуг, що надаються на ринку електричної енергії, у тому числі шляхом неттінгу та за рахунок відповідних фінансових гарантій

Find the definition in the text on April 13, 2017

Комерційний облік електричної енергії (All definitions of termin — 4)

Комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою використання таких даних для здійснення розрахунків між учасниками ринку

Find the definition in the text on April 13, 2017

Контрольована зона гідротехнічних споруд

Контрольована зона гідротехнічних споруд - позначена попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між водосховищами і дренажними каналами

Find the definition in the text on April 13, 2017

Користувачі системи передачі/розподілу

Користувачі системи передачі/розподілу - фізичні особи, у тому числі фізичні особи - підприємці, або юридичні особи, які відпускають або приймають електричну енергію до/з системи передачі/розподілу або використовують системи передачі/розподілу для передачі/розподілу електричної енергії

Find the definition in the text on April 13, 2017

Лінійна частина приєднання (All definitions of termin — 2)

Лінійна частина приєднання - електрична мережа для потреб замовника при нестандартному приєднанні від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу відповідного ступеня напруги до точки приєднання електроустановок замовника

Find the definition in the text on April 13, 2017

Малий непобутовий споживач (All definitions of termin — 3)

Малий непобутовий споживач - суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електричну енергію для власного споживання

Find the definition in the text on April 13, 2017

Малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт

Find the definition in the text on January 1, 2019

Міждержавна лінія електропередачі

Міждержавна лінія електропередачі - лінія електропередачі, що перетинає кордон між Україною та іншою державою і з’єднує об’єднану енергетичну систему України з системою передачі суміжної держави

Find the definition in the text on April 13, 2017

Міждержавний перетин (All definitions of termin — 2)

Міждержавний перетин - сукупність міждержавних ліній електропередачі та електричних установок, що використовуються для з’єднання об’єднаної енергетичної системи України з системою передачі суміжної держави

Find the definition in the text on April 13, 2017

Надзвичайна ситуація в об'єднаній енергетичній системі України

Надзвичайна ситуація в об’єднаній енергетичній системі України - ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслідок дефіциту електричної енергії та/або потужності, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня

Find the definition in the text on April 13, 2017

Небаланс електричної енергії (All definitions of termin — 2)

Небаланс електричної енергії - розрахована відповідно до правил ринку для кожного розрахункового періоду різниця між фактичними обсягами відпуску або споживання, імпорту, експорту електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, та обсягами купленої і проданої електричної енергії, зареєстрованими відповідно до правил ринку

Find the definition in the text on April 13, 2017

Непобутовий споживач (All definitions of termin — 2)

Непобутовий споживач - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка купує електричну енергію, що не використовується нею для власного побутового споживання

Find the definition in the text on April 13, 2017


on top