List of terms Number: 2 terms

Паспортизація хвостосховищ

Паспортизація Стандартизований опис форми хвостосховищ Паспорта, технічних характеристик хвостосховища, контрольно-вимірюваль- ної апаратури, показників надійності, впливу на навколишнє середовище, здо- ров'я людини і пропозицій щодо підви- щення надійності, екологічної та тех- ногенної безпеки хвостосховища.


Паспортизація Стандартизований опис форми хвостосховищ Паспорта, технічних характеристик хвостосховища, контрольно-вимірюваль- ної апаратури, показників надійності, впливу на навколишнє середовище, здо- ров'я людини і пропозицій щодо підви- щення надійності, екологічної та тех- ногенної безпеки хвостосховища.on top