Про альтернативну (невійськову) службу
Law of Ukraine on December 12, 19911975-XII

Альтернативна служба

Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством.

Find the definition in the text on December 9, 2012


on top