Акт приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом)

Акт приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) — документ, який містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного аміаку.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі аміаку перевізниками

Акт приймання-передачі аміаку перевізниками — товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний відправником (одержувачем) або іноземним перевізником та українським перевізником і має відбиток штампа "під митним контролем".

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом)

Акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) — документ, який містить дані про обсяг природного газу, поставленого на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) протягом періоду поставки, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і українським перевізником.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі газу перевізниками (All definitions of termin — 2)

Акт приймання-передачі газу перевізниками — товаротранспортний документ, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого протягом періоду поставки через окремий пункт приймання-передачі газу, підписаний перевізниками і має відбиток штампа "під митним контролем.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі газу перевізниками — товаротранспортний документ, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого протягом періоду поставки через окремий пункт приймання-передачі газу, підписаний перевізниками і має відбиток штампа "під митним контролем".

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі етилену згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом)

Акт приймання-передачі етилену згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) — документ, який містить дані про обсяг етилену, переміщеного через митний кордон України протягом одного календарного місяця (декади) на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) та показання вимірювальних приладів за звітний період, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контакту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного етилену.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі етилену перевізниками

Акт приймання-передачі етилену перевізниками — товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг етилену, переміщеного через митний кордон України протягом одного календарного місяця (декади) на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), та показання вимірювальних приладів за звітний період, підписаний українським та іноземним перевізниками (або іноземним одержувачем) і має відбиток штампа "під митним контролем".

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом

Акт приймання-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) — документ, який містить дані про партію нафти, переміщеної через митний кордон України на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеної нафти.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом)

Акт приймання-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) — документ, який містить дані про партію нафти, переміщеної через митний кордон України на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеної нафти.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі нафти перевізниками

Акт приймання-передачі нафти перевізниками — товаротранспортний документ, який містить дані про кількість та якість нафти, поставленої протягом доби на підставі одного маршрутного доручення, підписаний перевізниками або перевізником і одержувачем (відправником) і має відбиток штампа "під митним контролем".

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом)

Акт приймання-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) — документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, переміщених через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі однієї маршрутної телеграми (телетайпограми) та одного зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщених нафтопродуктів.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі нафтопродуктів перевізниками

Акт приймання-передачі нафтопродуктів перевізниками — товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, переміщених через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі однієї маршрутної телеграми (телетайпограми) та одного зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний українським перевізником і одержувачем (відправником) або іноземним та українським перевізниками і має відбиток штампа "під митним контролем".

Find the definition in the text on June 1, 2012

Акт приймання-передачі нафтопродуктів у резервуари та з резервуарів перевізника

Акт приймання-передачі нафтопродуктів у резервуари та з резервуарів перевізника — товаротранспортний документ, який містить дані про обсяги нафтопродуктів, переміщених у резервуари та з резервуарів перевізника протягом одного календарного місяця на підставі однієї маршрутної телеграми (телетайпограми) та одного зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний українським перевізником.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Загальний акт приймання-передачі газу перевізниками

Загальний акт приймання-передачі газу перевізниками — товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг природного газу, переміщеного через митний кордон України в митних режимах імпорту і транзиту протягом періоду поставки, підписаний перевізниками.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Партія аміаку

Партія аміаку — обсяг аміаку, що переміщується через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) і одного акта приймання-передачі аміаку перевізниками у строк, що не перевищує одного календарного місяця.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Партія газу

Партія газу — обсяг природного газу, що переміщується через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) у строк, що не перевищує одного календарного місяця.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Партія етилену

Партія етилену — обсяг етилену, що переміщується через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту).

Find the definition in the text on June 1, 2012

Партія нафти

Партія нафти — обсяг нафти, що переміщується через митний кордон України на підставі одного маршрутного доручення (телеграми, телетайпограми), одного зовнішньоекономічного договору (контракту) і акта (актів) приймання-передачі нафти у строк, що не перевищує одного календарного місяця з початку здійснення поставок.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Партія нафтопродуктів

Партія нафтопродуктів — обсяг нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі однієї маршрутної телеграми (телетайпограми), одного зовнішньоекономічного договору (контракту) і акта (актів) приймання-передачі нафтопродуктів перевізниками.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Період поставки

Період поставки — строк, протягом якого етилен переміщується через митний кордон України (не більше одного календарного місяця).

Find the definition in the text on June 1, 2012

Період поставки (природного газу)

Період поставки — строк, протягом якого здійснюється переміщення газу через митний кордон України (не більше календарного місяця, крім випадків транзиту з використанням підземних сховищ газу).

Find the definition in the text on June 1, 2012

Періодична митна декларація (All definitions of termin — 3)

Періодична митна декларація — письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування газу, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг газу, мету його переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, і застосовується у випадках, передбачених цим Порядком.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Пункт обліку

Пункт обліку — насосна станція, розподільна станція або кінцева станція аміакопроводу, обладнана вимірювальними приладами, на якій здійснюється облік обсягу аміаку для проведення взаєморозрахунків між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Пункт приймання-передачі газу

Пункт приймання-передачі газу — газовимірювальна (газорозподільна) станція чи пункт вимірювання витрат газу, розміщений на митній території України або за її межами, обладнаний газовимірювальними приладами, де здійснюється оформлення актів приймання-передачі газу перевізниками.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Пункт приймання-передачі нафти

Пункт приймання-передачі нафти — пункт на території України або за її межами, де здійснюються операції з приймання-передачі, обліку, зберігання нафти, що переміщується через митний кордон України.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Технічний акт приймання-передачі газу

Технічний акт приймання-передачі газу — документ, який містить дані про розподіл між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного протягом періоду поставки на митну територію України, підписаний українським перевізником та іноземним постачальником газу.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Тижневий акт приймання-передачі аміаку перевізниками

Тижневий акт приймання-передачі аміаку перевізниками — товаротранспортний документ, що містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом тижня на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний відправником (одержувачем) та українським перевізником.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Тимчасова декларація (All definitions of termin — 5)

Тимчасова декларація — письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування газу, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг газу, мету його переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на підставі якої газ пропускається через митний кордон України в спрощеному порядку для вільного обігу.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Тимчасова декларація — письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування аміаку, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг аміаку, мету його переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на підставі якої аміак пропускається через митний кордон України в спрощеному порядку для вільного обігу.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Тимчасова декларація — письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування нафти, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг нафти, мету її переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на підставі якої нафта пропускається через митний кордон України у спрощеному порядку для вільного обігу.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Тимчасова декларація — письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України, і містить відомості про обсяг нафтопродуктів, мету їх переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на підставі якої нафтопродукти пропускаються через митний кордон України у спрощеному порядку для вільного обігу.

Find the definition in the text on June 1, 2012

Фактичний контроль (All definitions of termin — 13)

Фактичний контроль — комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості етилену, що переміщується через митний кордон України (перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу етилену та накладення митного забезпечення).

Find the definition in the text on June 1, 2012

Фактичний контроль — комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості нафти, що переміщується через митний кордон України (перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу нафти та накладення митного забезпечення, проведення контрольних замірів, відбирання проб нафти).

Find the definition in the text on June 1, 2012

Фактичний контроль — комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості газу, що переміщується через митний кордон України (перевірка показань газовимірювальних приладів, даних документів обліку обсягів газу та накладення митного забезпечення).

Find the definition in the text on June 1, 2012

Фактичний контроль — комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України (перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу нафтопродуктів та накладення митного забезпечення, проведення контрольних замірів, відбирання проб нафтопродуктів).

Find the definition in the text on June 1, 2012

Фактичний контроль — комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості аміаку, що переміщується через митний кордон України (перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу аміаку та накладення митного забезпечення).

Find the definition in the text on June 1, 2012


on top