Про трубопровідний транспорт
Law of Ukraine on May 15, 1996192/96-ВР

Виконавча зйомка (All definitions of termin — 2)

Виконавча зйомка - нанесення розташування об’єкта на план землекористування та на інші картографічні матеріали

Find the definition in the text on December 22, 2018, UA

Виконавча зйомка — нанесення розташування об'єкта на план землекористування та на інші картографічні матеріали.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA

Дефектоскопія внутрішньої порожнини трубопроводу (All definitions of termin — 2)

Дефектоскопія внутрішньої порожнини трубопроводу — визначення, реєстрування або передавання геометричних, фізичних та інших параметрів трубопроводу і його антикорозійного покриття, які характеризують його технічну надійність, за допомогою комплексу приладів, що розміщуються всередині трубопроводу.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA

Дефектоскопія внутрішньої порожнини трубопроводу - визначення, реєстрування або передавання геометричних, фізичних та інших параметрів трубопроводу і його антикорозійного покриття, які характеризують його технічну надійність, за допомогою комплексу приладів, що розміщуються всередині трубопроводу

Find the definition in the text on December 22, 2018, UA

Діагностика (All definitions of termin — 4)

Діагностика - комплекс технічних заходів щодо визначення технічних параметрів трубопроводу

Find the definition in the text on December 22, 2018, UA

Діагностика — комплекс технічних заходів щодо визначення технічних параметрів трубопроводу.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA

Землі трубопровідного транспорту (All definitions of termin — 3)

Землі трубопровідного транспорту

До земель трубопровідного транспорту належать земельні ділянки, на яких збудовано наземні і надземні трубопроводи та їх споруди, а також наземні споруди підземних трубопроводів.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA

Магістральний трубопровід (All definitions of termin — 13)

Магістральний трубопровід — технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA

Магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об’єктами і спорудами, зв’язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів

Find the definition in the text on December 22, 2018, UA

Об'єкти трубопровідного транспорту

Об'єкти трубопровідного транспорту — магістральні та промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні лінійні частини трубопроводів, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну експлуатацію трубопровідного транспорту.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA

Об'єкти трубопровідного транспорту

Об’єкти трубопровідного транспорту - магістральні та промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні лінійні частини трубопроводів, а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну експлуатацію трубопровідного транспорту

Find the definition in the text on December 22, 2018, UA

Охоронна зона (All definitions of termin — 3)

Охоронна зона - землі вздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об’єкти та довкілля в цілому

Find the definition in the text on December 22, 2018, UA

Охоронна зона — землі вздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA

Охоронна зона щодо трубопроводів

Охоронна зона — землі вздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA

Промислові трубопроводи (All definitions of termin — 2)

Промислові трубопроводи (приєднані мережі) — всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газорозподільні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA

Промислові трубопроводи (приєднані мережі)

Промислові трубопроводи (приєднані мережі) - всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газорозподільні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо

Find the definition in the text on December 22, 2018, UA

Технічний коридор (All definitions of termin — 2)

Технічний коридор - земельна ділянка, в межах якої прокладено систему трубопроводів і комунікацій

Find the definition in the text on December 22, 2018, UA

Технічний коридор — земельна ділянка, в межах якої прокладено систему трубопроводів і комунікацій.

Find the definition in the text on November 7, 2012, UA


on top