List of terms Number: 2 terms

Біогенні речовини

Біогенні речовини — іони азоту, фосфору, кремнію, заліза, кисень та вуглець, що забезпечують процеси життєдіяльності організмів.


Біогенні речовини - сполуки азоту, фосфору, заліза і кремнію

 Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Structure on May 18, 2017336


on top