List of terms Number: 1 term

Опікун, піклувальник (All definitions of termin — 2)

Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини

1. Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.

2. При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

 Сімейний кодекс України
Code of Ukraine; Code, Law on January 10, 20022947-III


on top