Про Регламент Верховної Ради України
Law of Ukraine; Rules on February 10, 20101861-VI

Альтернативні законопроекти

Альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин

Find the definition in the text on December 13, 2012

Визнання законопроектів відкликаними

Законопроекти, внесені та не прийняті до закінчення строку повноважень Верховної Ради відповідного скликання в першому читанні, вважаються відкликаними

Find the definition in the text on December 13, 2012

Визнання законопроектів відхиленими

Законопроект вважається відхиленим, якщо запропоновані рішення на його підтримку не отримали необхідної кількості голосів народних депутатів. Таке відхилення законопроекту заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради

Find the definition in the text on December 13, 2012

Законопроект

Законопроект - проекти законів, постанов Верховної Ради, які містять положення нормативного характеру

Find the definition in the text on December 13, 2012

Поправка

Поправка - внесення виправлень, уточнень, усунення помилок, суперечностей у тексті законопроекту

Find the definition in the text on December 13, 2012

Право законодавчої ініціативи

Право законодавчої ініціативи

1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.

2. Кабінет Міністрів України має виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет України.

3. Проект закону про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України вносить Президент України або Кабінет Міністрів України.

4. Проекти резолюцій, декларацій, звернень, заяв вносять народні депутати.

5. Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради:

1) проектів законів, постанов;

2) проектів інших актів Верховної Ради;

3) пропозицій до законопроектів;

4) поправок до законопроектів

Find the definition in the text on December 13, 2012

Проект іншого акта

Проект іншого акта - проекти постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради

Find the definition in the text on December 13, 2012

Пропозиції

Пропозиції - внесення змін до тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), зміни порядку розміщення, об'єднання розділів, глав, статей, їх частин і пунктів, а також виділення тих чи інших положень в окремі розділи, глави, статті

Find the definition in the text on December 13, 2012

Процедура другого читання законопроекту

Друге читання - постатейне обговорення і прийняття законопроекту в другому читанні

Find the definition in the text on December 13, 2012

Процедура першого читання законопроекту

Перше читання - обговорення основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу

Find the definition in the text on December 13, 2012

Процедура третього читання законопроекту

Третє читання - прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому

Find the definition in the text on December 13, 2012

Справа закону

Справа закону

1. Після набрання чинності законом Апарат Верховної Ради разом з відповідним головним комітетом веде справу закону, яка містить:

1) прийнятий текст закону;

2) прийнятий Верховною Радою план організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів для реалізації положень прийнятого закону, а також повідомлення, що надійшли до Верховної Ради, про хід виконання цього плану Кабінетом Міністрів України;

3) перелік і тексти прийнятих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів на виконання положень цього закону;

4) повідомлення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб про дотримання положень закону, а також у разі надходження їх пропозицій щодо підвищення ефективності дії цього закону;

5) документи, відповідні остаточні редакції тексту закону, пов'язані із зміною, втратою чинності законом;

6) рішення та висновки Конституційного Суду України щодо закону, роз'яснення Верховного Суду України щодо положень закону, якщо такі є

Find the definition in the text on December 13, 2012


on top