List of terms Number: 1 term

Обчислювальна мережа (мережа електронних обчислювальних машин)

Обчислювальна мережа (мережа електронних обчислювальних машин) інтегрована, багатомашинна, територіально розосереджена система, що складається з взаємодіючих ЕОМ та підсистем зв'язку для передачі даних. В залежності від швидкості обміну даними між робочими ЕОМ та розмірів охопленої території відрізняють локальні та глобальні обчислювальні мережі.on top