Будинкова розподільна мережа (All definitions of termin — 3)

Будинкова розподільна мережа - частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, призначеної для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету

Find the definition in the text on February 7, 2017

Видача технічних умов з доступу

Видача технічних умов з доступу - комплекс робіт з підготовки та видачі власником інфраструктури об’єкта доступу вихідних даних для розроблення замовником проектної документації щодо доступу для користування елементами інфраструктури відповідного об’єкта доступу

Find the definition in the text on February 7, 2017

Власник (володілець) інфраструктури об'єкта доступу

Власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу - фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта доступу або окремі її елементи

Find the definition in the text on February 7, 2017

Договір з доступу

Договір з доступу - договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об’єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених цим Законом

Find the definition in the text on February 7, 2017

Доступ до інфраструктури об'єкта доступу

Доступ до інфраструктури об’єкта доступу - право замовника на користування елементами інфраструктури об’єкта доступу для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій відповідно до законодавства та на підставі договору з доступу

Find the definition in the text on February 7, 2017

Елементи інфраструктури об'єкта доступу

Елементи інфраструктури об’єкта доступу - складові частини інфраструктури відповідного об’єкта доступу, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах

Find the definition in the text on February 7, 2017

Замовник доступу до інфраструктури об'єкта доступу

Замовник доступу до інфраструктури об’єкта доступу - суб’єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ним особа), який звернувся чи має намір звернутися до власника інфраструктури об’єкта доступу із запитом про надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкта доступу або який уклав договір з доступу

Find the definition in the text on February 7, 2017

Інфраструктура будинкової розподільної мережі

Інфраструктура будинкової розподільної мережі - частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, призначена для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету, що надається або може надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах

Find the definition in the text on February 7, 2017

Інфраструктура кабельної каналізації електрозв'язку

Інфраструктура кабельної каналізації електрозв’язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах

Find the definition in the text on February 7, 2017

Інфраструктура об'єкта будівництва

Інфраструктура об’єкта будівництва - будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах

Find the definition in the text on February 7, 2017

Інфраструктура об'єкта електроенергетики

Інфраструктура об’єкта електроенергетики - об’єкти електроенергетики, у тому числі опори ліній електропередачі, електричні підстанції тощо, придатні для надання власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах

Find the definition in the text on February 7, 2017

Інфраструктура об'єкта транспорту

Інфраструктура об’єкта транспорту - виробничо-технологічні комплекси і споруди авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах

Find the definition in the text on February 7, 2017

Об'єкт доступу

Об’єкт доступу - об’єкти будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельна каналізація електрозв’язку, будинкова розподільна мережа

Find the definition in the text on February 7, 2017

Плата за доступ

Плата за доступ - одноразова та/або періодична плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, що встановлюється у договорі з доступу з дотриманням вимог цього Закону

Find the definition in the text on February 7, 2017

Правила надання доступу

Правила надання доступу - нормативно-правовий акт, що встановлює порядок здійснення доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу незалежно від форми власності та порядок взаємодії власника інфраструктури об’єкта доступу і замовника

Find the definition in the text on February 7, 2017

Проектна документація з доступу до інфраструктури об'єкта доступу

Проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу - текстові та графічні матеріали, розроблені відповідно до технічних умов з доступу, що визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій замовника на елементах інфраструктури відповідного об’єкта доступу

Find the definition in the text on February 7, 2017

Технічні умови з доступу до елементів інфраструктури об'єкта доступу

Технічні умови з доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу - комплекс технічних вимог до розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу

Find the definition in the text on February 7, 2017

Транзит кабельних ліній

Транзит кабельних ліній - прокладання електричних або оптичних кабелів зв’язку з використанням елементів інфраструктури об’єкта доступу без з’єднання з будинковою розподільною мережею цього об’єкта доступу

Find the definition in the text on February 7, 2017


on top