List of terms Number: 2 terms

Обов'язкове страхування

Обов'язкове страхування здійснюється на підставі актів законодавства України. Види, умови і порядок проведення обов'язкового страхування визначаються відповідними актами законодавства України. При цьому страхувальник є вільним у виборі страховика, якщо інше не передбачено актами законодавства.

 Про страхування
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on May 10, 199347-93

Законом може бути встановлений обов'язок фізичної або юридичної особи бути страхувальником життя, здоров'я, майна або відповідальності перед іншими особами за свій рахунок чи за рахунок заінтересованої особи (обов'язкове страхування).

 Цивільний кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on January 16, 2003435-IV


on top