List of terms Number: 1 term

Обмін предметами Музейного фонду України

Обмін предметами Музейного фонду України — одна з форм комплектування музейного зібрання, що здійснюється музеями шляхом обміну матеріалів дублетного фонду і непрофільних матеріалів на предмети, що відповідають профілю музейного зібрання.

 Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation on November 3, 20101007


on top