Державна експертиза землевпорядної документації

Державна експертиза землевпорядної документації (далі — державна експертиза) — це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об'єктів експертизи.

Find the definition in the text on January 1, 2013


on top