Анулювання ліцензії (All definitions of termin — 6)

Анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Виробництво (виготовлення)

Виробництво (виготовлення) — діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Господарська діяльність (All definitions of termin — 7)

Господарська діяльність — будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Ліцензіат (All definitions of termin — 46)

Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Ліцензійні умови (All definitions of termin — 11)

Ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Ліцензія (All definitions of termin — 50)

Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Ліцензування (All definitions of termin — 16)

Ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Місце провадження фізичною особою — підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Місце провадження фізичною особою — підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, — територія, приміщення, що відповідають вимогам ліцензійних умов та належать фізичній особі — підприємцю на праві власності та/або користування.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Орган ліцензування (All definitions of termin — 3)

Орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Плата за ліцензію

Плата за ліцензію — разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Повторне порушення (All definitions of termin — 3)

Повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування

Розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування — рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення органом ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов

Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Суб'єкт господарювання (All definitions of termin — 29)

Суб'єкт господарювання — зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа — підприємець, а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором.

Find the definition in the text on March 1, 2013

Торгівля

Торгівля — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

Find the definition in the text on March 1, 2013


on top