List of terms Number: 10 terms

Нерегулярні Дані

Нерегулярні Дані — Дані з виконання договорів з акціями, облігаціями підприємств, іпотечними цінними паперами.


Нерегулярні Дані — Дані про осіб, що володіють 10 і більше відсотків акцій емітента та/або про осіб, що володіють іпотечними цінними паперами.


Нерегулярні Дані — Дані з виконання договорів з акціями, облігаціями підприємств, іпотечними цінними паперами.


Нерегулярні Дані - Дані щодо виконання та розірвання договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку.


Нерегулярні Дані - Дані щодо виконання та розірвання договору(ів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку та Дані щодо укладання "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку


Нерегулярні Дані - Дані організатора торгівлі, визначені пунктом 5 глави 1 розділу III цього Положення


Нерегулярні Дані - Дані управителя іпотечним покриттям (далі - Управитель) щодо змін у реєстрі іпотечного покриття, заміни управителя іпотечного покриття, заміни фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, звернення стягнення на іпотечне покриття, відомостей про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"


Нерегулярні Дані - Дані, визначені пунктом 4 розділу II цього Положення


Нерегулярні Дані - Дані, що містять інформацію про власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів


Нерегулярні Дані - Дані, що містять інформацію про власників пакетів акцій, власників іпотечних цінних паперів, про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам / в іноземній фінансовій установі, про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства Україниon top