Інвестований капітал

Інвестований капітал — сума власного та запозиченого капіталу (довгострокового боргу) цілісного майнового комплексу.

Find the definition in the text on November 29, 2006

Капітальні інвестиції (All definitions of termin — 5)

Капітальні інвестиції — інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Find the definition in the text on November 29, 2006

Корпоративна частка

Корпоративна частка — частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу.

Find the definition in the text on November 29, 2006

Мультиплікатор (All definitions of termin — 2)

Мультиплікатор — коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення ціни продажу (пропонування) подібного цілісного майнового комплексу або ринкової капіталізації акціонерного товариства, цілісний майновий комплекс якого розглядається як подібний до оцінюваного цілісного майнового комплексу, на відповідний фінансово-економічний або інший показник, що характеризує його діяльність.

Find the definition in the text on November 29, 2006

Номінальна ставка дисконту

Номінальна ставка дисконту — ставка дисконту, що застосовується для визначення поточної вартості номінального грошового потоку.

Find the definition in the text on November 29, 2006

Номінальний грошовий потік

Номінальний грошовий потік — грошовий потік у прогнозних цінах на майбутні періоди з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

Find the definition in the text on November 29, 2006

Реальна ставка дисконту

Реальна ставка дисконту — ставка дисконту, що застосовується для визначення поточної вартості реального грошового потоку.

Find the definition in the text on November 29, 2006

Реальний грошовий потік

Реальний грошовий потік — грошовий потік у цінах, фіксованих на дату оцінки, без урахування прогнозного рівня інфляції.

Find the definition in the text on November 29, 2006

Робочий капітал (All definitions of termin — 3)

Робочий капітал — вартість оборотних активів цілісного майнового комплексу, що зменшена на величину його короткострокових (поточних) зобов'язань.

Find the definition in the text on November 29, 2006


on top