Про оренду землі
Law of Ukraine on October 6, 1998161-XIV

Договір оренди землі (All definitions of termin — 2)

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства

Find the definition in the text on June 4, 2017

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Об'єкти оренди землі

Об'єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Об'єкти оренди землі

Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності

Find the definition in the text on June 4, 2017

Оренда землі (All definitions of termin — 3)

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності

Find the definition in the text on June 4, 2017

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Орендарі земельних ділянок

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Орендарі землі

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою

Find the definition in the text on June 4, 2017

Орендна плата за землю (All definitions of termin — 2)

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі

Find the definition in the text on June 4, 2017

Орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Орендодавці земельних ділянок (All definitions of termin — 2)

Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи

Find the definition in the text on June 4, 2017


on top