List of terms Number: 2 terms

Місцеве самоврядування

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

 Конституція України
Verkhovna Rada of Ukraine; Конституція України, Constitution, Law on June 28, 1996254к/96-ВР

Под местным самоуправлением понимается форма реализации власти народа, осуществляемая посредством самостоятельной и под свою ответственность деятельности населения муниципальных образований по решению вопросов местного значения в соответствии с конституцией и законами государства.on top