Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції (All definitions of termin — 2)

Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції — договірне об'єднання, створене оптовими ринками сільськогосподарської продукції з метою постійної координації їхньої господарської діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції - договірне об’єднання, створене оптовими ринками сільськогосподарської продукції з метою постійної координації їхньої господарської діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації

Find the definition in the text on August 6, 2014

Інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції (All definitions of termin — 2)

Інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції - система обслуговуючих структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під’їзних та внутрішніх шляхів, засобів зв’язку, що включені до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції

Find the definition in the text on August 6, 2014

Інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції — система обслуговуючих структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під'їзних та внутрішніх шляхів, засобів зв'язку, що включені до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією (All definitions of termin — 2)

Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією - діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції партіями для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує таку купівлю-продаж шляхом надання пов’язаних з цим послуг

Find the definition in the text on August 6, 2014

Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією — діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції партіями для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує таку купівлю-продаж шляхом надання пов'язаних з цим послуг.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції (All definitions of termin — 2)

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції - юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в установленому цим Законом порядку надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції

Find the definition in the text on August 6, 2014

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції — юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в установленому цим Законом порядку надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Партія сільськогосподарської продукції (All definitions of termin — 2)

Партія сільськогосподарської продукції - визначена кількість сільськогосподарської продукції одного або кількох найменувань, що закуплена, відвантажена або отримана за одним товаросупровідним документом. Визначення окремих партій сільськогосподарської продукції встановлюється Правилами роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції

Find the definition in the text on August 6, 2014

Партія сільськогосподарської продукції — визначена кількість сільськогосподарської продукції одного або кількох найменувань, що закуплена, відвантажена або отримана за одним товаросупровідним документом. Визначення окремих партій сільськогосподарської продукції встановлюється Правилами роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Покупці (All definitions of termin — 5)

Покупці — юридичні та фізичні особи, які купують партію (партії) сільськогосподарської продукції для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, та уповноважені ними особи.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Покупці - юридичні та фізичні особи, які купують партію (партії) сільськогосподарської продукції для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, та уповноважені ними особи

Find the definition in the text on August 6, 2014

Продавці (All definitions of termin — 3)

Продавці — юридичні та фізичні особи, які є власниками сільськогосподарської продукції і продають покупцям партію (партії) сільськогосподарської продукції, та уповноважені ними особи.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Продавці - юридичні та фізичні особи, які є власниками сільськогосподарської продукції і продають покупцям партію (партії) сільськогосподарської продукції, та уповноважені ними особи

Find the definition in the text on August 6, 2014

Ринок сільськогосподарської продукції (All definitions of termin — 2)

Ринок сільськогосподарської продукції — частина аграрного ринку, де здійснюється оптова торгівля сільськогосподарською продукцією.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Ринок сільськогосподарської продукції - частина аграрного ринку, де здійснюється оптова торгівля сільськогосподарською продукцією

Find the definition in the text on August 6, 2014

Роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією (All definitions of termin — 2)

Роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією - діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції кінцевим споживачам для їх власного використання

Find the definition in the text on August 6, 2014

Роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією — діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції кінцевим споживачам для їх власного використання.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Саморегулівна організація оптового ринку сільськогосподарської продукції (All definitions of termin — 2)

Саморегулівна організація оптового ринку сільськогосподарської продукції - асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції, що набула статусу саморегулівної організації в порядку, визначеному цим Законом

Find the definition in the text on August 6, 2014

Саморегулівна організація оптового ринку сільськогосподарської продукції — асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції, що набула статусу саморегулівної організації в порядку, визначеному цим Законом.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Сільськогосподарська продукція (All definitions of termin — 13)

Сільськогосподарська продукція - продукція, що підпадає під визначення груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) згідно із Законом України "Про Митний тариф України", за винятком підакцизних товарів, крім товарів первинного виноробства - виноматеріалів (коди УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30)

Find the definition in the text on August 6, 2014

Сільськогосподарська продукція — продукція, що підпадає під визначення груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) згідно із Законом України "Про Митний тариф України", за винятком підакцизних товарів, крім товарів первинного виноробства — виноматеріалів (коди УКТЗЕД 2204 29 — 2204 30).

Find the definition in the text on August 11, 2013

Територія оптового ринку сільськогосподарської продукції (All definitions of termin — 2)

Територія оптового ринку сільськогосподарської продукції - спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг оптовим ринком сільськогосподарської продукції

Find the definition in the text on August 6, 2014

Територія оптового ринку сільськогосподарської продукції — спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг оптовим ринком сільськогосподарської продукції.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Товаросупровідний документ (All definitions of termin — 2)

Товаросупровідний документ — документ, що містить дані про партію сільськогосподарської продукції.

Find the definition in the text on August 11, 2013

Товаросупровідний документ - документ, що містить дані про партію сільськогосподарської продукції

Find the definition in the text on August 6, 2014


on top