Акцепт тендерної пропозиції (All definitions of termin — 7)

Акцепт тендерної пропозиції — прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки, та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником в установлений у тендерних документах строк подано письмове підтвердження учаснику у акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем процедури закупівлі.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Альтернативна тендерна пропозиція (All definitions of termin — 3)

Альтернативна тендерна пропозиція — пропозиція, яка може бути подана учасником замовнику додатково у складі тендерної пропозиції, якщо це передбачено тендерною документацією і відрізняється від основної пропозиції, розробленої відповідно до умов, передбачених тендерною документацією.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Генеральний замовник (All definitions of termin — 3)

Генеральний замовник — орган державної влади, державна установа, організація чи підприємство, які визначені Кабінетом Міністрів України відповідальними за організацію і проведення процедур закупівлі на засадах міжвідомчої координації в інтересах замовників та виконують їх функції відповідно до цього Закону.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Державна закупівля (All definitions of termin — 4)

Державна закупівля (далі — закупівля) — придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом, при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Державні кошти (All definitions of termin — 4)

Державні кошти — кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти Аграрного фонду, Державного та місцевих фондів енергозбереження, кошти установ чи організацій, створених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, кошти підприємств, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Договір про закупівлю при закупівлі робіт, товарів, послуг за державні кошти

Договір про закупівлю — письмова угода між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі, яка передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Електронні державні закупівлі (All definitions of termin — 2)

Електронні державні закупівлі — здійснення замовниками встановлених цим Законом процедур закупівель за допомогою інформаційної системи в мережі Інтернет в режимі on-line з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Забезпечення виконання договору про закупівлю (All definitions of termin — 6)

Забезпечення виконання договору про закупівлю — надання учасником замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі, порука та інші види забезпечення виконання договору за вибором замовника відповідно до закону.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Забезпечення тендерної пропозиції (All definitions of termin — 4)

Забезпечення тендерної пропозиції (далі — тендерне забезпечення) — надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселі, порука та інші види забезпечення за вибором замовника відповідно до закону.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Закупівля на засадах міжвідомчої координації

Закупівля на засадах міжвідомчої координації — здійснення закупівлі з використанням механізму взаємодії генерального замовника і замовників у порядку, встановленому цим Законом.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Закупівля у одного учасника

Закупівля у одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Замовник (All definitions of termin — 47)

Замовник — розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Кваліфікаційна документація (All definitions of termin — 4)

Кваліфікаційна документація — документація, що готується замовником та передається учасникам для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Кваліфікаційна пропозиція (All definitions of termin — 4)

Кваліфікаційна пропозиція — пропозиція, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Переможець процедури закупівлі (All definitions of termin — 5)

Переможець процедури закупівлі — учасник, тендерна пропозиція якого в результаті оцінки визнана найкращою та акцептована.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Підприємства (All definitions of termin — 6)

Підприємства — державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі — підприємства).

Find the definition in the text on April 2, 2008

Послуги (All definitions of termin — 14)

Послуги — будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, а також консультаційні послуги, до яких належать послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Роботи (за державні кошти)

Роботи — проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, технічне переоснащення діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості таких робіт.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Розпорядники державних коштів (All definitions of termin — 2)

Розпорядники державних коштів — органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством України, а також підприємства, установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів, підприємства.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Строк дії тендерної (цінової) пропозиції

Строк дії тендерної (цінової) пропозиції — встановлений замовником у тендерній документації (запиті (оголошенні) щодо цінових пропозицій) строк, що діє до укладення договору про закупівлю, протягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну (цінову) пропозицію (крім цінової зміни у випадках, передбачених цим Законом).

Find the definition in the text on April 2, 2008

Тендерна документація (All definitions of termin — 10)

Тендерна документація — документація, що готується замовником та передається учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі, визначеного замовником відповідно до цього Закону.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Тендерна пропозиція (All definitions of termin — 10)

Тендерна пропозиція — пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної документації.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Тендерний комітет (All definitions of termin — 4)

Тендерний комітет — група спеціалістів замовника, призначена відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Товари (All definitions of termin — 30)

Товари — продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості таких товарів.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Торги (тендер)

Торги (тендер) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного учасника), встановленими цим Законом.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Учасник процедури закупівлі (All definitions of termin — 5)

Учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну пропозицію.

Find the definition in the text on April 2, 2008

Частина предмета закупівлі (лот) (All definitions of termin — 5)

Частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником (за обсягом, номенклатурою чи місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку, в межах єдиної процедури закупівлі, учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції.

Find the definition in the text on April 2, 2008


on top