Сім'я (All definitions of termin — 4)

Сім'я — це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Права члена сім'ї має одинока особа.

Find the definition in the text on March 2, 2004


on top