Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Rule, Typical Form, Act on July 26, 19991357

Відмова в доступі до об'єкта побутового споживача

Відмова в доступі до об’єкта побутового споживача - дії та/або бездіяльність побутового споживача (власника або користувача об’єкта споживача) та/або власника, користувача земельної ділянки, на яких розташований/розміщений об’єкт побутового споживача, внаслідок яких створюються перешкоди представникам електропостачальника (електророзподільного підприємства) виконувати свої функції, передбачені цими Правилами, що засвідчується відповідним актом про недопуск;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Вузол обліку (All definitions of termin — 7)

Вузол обліку - сукупність змонтованих та встановлених на одному щиті або в одній шафі засобів обліку та устаткування автоматичного відключення чи обмеження потужності;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Генеруюча установка приватного домогосподарства (All definitions of termin — 3)

Генеруюча установка приватного домогосподарства (далі - генеруюча установка) - комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва електричної енергії, перетвореної з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які встановлені в межах приватного домогосподарства;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом - правочин, який спрямований на врегулювання цивільних прав та обов’язків між побутовим споживачем та електропостачальником під час купівлі-продажу за “зеленим” тарифом виробленої електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими установками приватного домогосподарства;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Електрична мережа (All definitions of termin — 5)

Електрична мережа - підстанції, розподільні установки та електричні лінії, призначені для передачі та розподілу енергії, до яких безпосередньо приєднана електроустановка споживача;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Електромережа

Електромережа — підстанції, розподільні установки та електричні лінії, призначені для передачі та розподілу енергії, до яких безпосередньо приєднана електроустановка або електропроводка споживача.

Find the definition in the text on February 17, 2012

Електропостачальник (All definitions of termin — 3)

Електропостачальник - учасник ринку електричної енергії України, який купує електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Електропроводка (All definitions of termin — 4)

Електропроводка — сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, монтівними та захисними деталями, які прокладено на поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд.

Find the definition in the text on February 17, 2012

Електророзподільне підприємство (All definitions of termin — 2)

Електророзподільне підприємство - суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до ліцензії;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Електроустановка (All definitions of termin — 12)

Електроустановка - комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу та споживання електричної енергії;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Електроустановка — комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу та споживання електричної енергії.

Find the definition in the text on February 17, 2012

Енергопостачальник

Енергопостачальник — учасник оптового ринку електричної енергії України, що купує електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам.

Find the definition in the text on February 17, 2012

Засоби обліку (All definitions of termin — 2)

Засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності та є складовою вузла обліку;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Контрольний огляд вузла обліку (All definitions of termin — 2)

Контрольний огляд вузла обліку - візуальне обстеження цілісності вузла обліку, цілісності пломб, відбитків тавр та індикаторів дії впливу постійного (змінного) магнітного, електричного та/або електромагнітного полів, установлених на ньому відповідно до акта про пломбування, зняття показів засобу обліку та виявлення самовільних підключень поза засобом обліку, виявити які представники електропостачальника мають можливість без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних та/або оздоблювальних конструкцій;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Межа розподілу (All definitions of termin — 2)

Межа розподілу — точка електромережі, стосовно якої розподіляється електромережа між споживачем та енергопостачальником.

Find the definition in the text on February 17, 2012

Межа розподілу - точка розділу елементів електричної мережі між власниками суміжних електроустановок;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Непобутові потреби

Непобутові потреби - споживання (використання) електричної енергії на об’єкті побутового споживача для задоволення потреб підприємницької, господарської діяльності;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Об'єкт споживача (All definitions of termin — 4)

Об'єкт споживача — житловий будинок, гараж, майстерня або інша електрифікована споруда, що належить споживачу на правах власності або користування.

Find the definition in the text on February 17, 2012

Об'єкт побутового споживача (All definitions of termin — 3)

Об’єкт побутового споживача - житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Облаштування вузла обліку (All definitions of termin — 2)

Облаштування вузла обліку - здійснення комплексу організаційно-технічних заходів з організації вимірювання та обліку обсягів електричної енергії та величини потужності на об’єкті побутового споживача, що використовується в певний момент часу.

Find the definition in the text on September 20, 2016

Особовий рахунок побутового споживача

Особовий рахунок побутового споживача - сукупність даних про об’єкт побутового споживача (назва, місцезнаходження, потужність об’єкта, місце облаштування вузла обліку, вид тарифу, кількість спожитої та оплаченої електричної енергії, наявність пільг та/або субсидій, відомості про всі зміни, які відбулися під час користування побутовим споживачем електричною енергією тощо), отриманих електропостачальником відповідно до законодавства та внесених ним до єдиної системи (реєстру) за певним номером для ідентифікації об’єкта побутового споживача;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Підключення до електричної мережі

Підключення до електричної мережі - виконання операції комутації в місцях контактних з’єднань електропроводки з метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки);

Find the definition in the text on September 20, 2016

Підключення до електромережі

Підключення до електромережі — виконання операції з комутації для забезпечення постачання електричної енергії споживачу.

Find the definition in the text on February 17, 2012

Побутовий споживач (All definitions of termin — 10)

Побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для задоволення власних побутових потреб на підставі договору про користування електричною енергією з електропостачальником;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Побутові потреби (All definitions of termin — 2)

Побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов проживання та/або перебування фізичних осіб на об’єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), в тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об’єктів приватного домогосподарства, крім потреб підприємницької, господарської діяльності;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Потужність об'єкта споживача

Потужність об’єкта споживача (далі - потужність) - максимальна величина потужності за одночасного ввімкнення струмоприймачів на об’єкті побутового споживача, визначена на підставі проектних рішень та зазначена у договорі про користування електричною енергією;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Приватне домогосподарство (All definitions of termin — 3)

Приватне домогосподарство - об’єкт побутового споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб відповідно до укладеного договору про користування електричною енергією;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Самовільне підключення (All definitions of termin — 3)

Самовільне підключення — споживання електричної енергії без укладення з енергопостачальником договору про користування електричною енергією або підключення з порушенням цих Правил.

Find the definition in the text on September 20, 2016

Середньодобовий обсяг споживання (All definitions of termin — 2)

Середньодобовий обсяг споживання - середня величина обсягу електричної енергії, яка спожита протягом доби, за певну кількість днів;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Споруда (All definitions of termin — 3)

Споруда - будівельна система, яка пов’язана із землею, створена з будівельних матеріалів, устаткування та обладнання в результаті виконання будівельно-монтажних робіт і призначена для встановлення елементів обладнання об’єктів електроенергетики (генеруючої установки) приватних домогосподарств;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Струмоприймач (All definitions of termin — 3)

Струмоприймач - пристрій, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Тариф (All definitions of termin — 22)

Тариф - встановлена уповноваженим органом відповідно до законодавства ціна за одиницю обсягу електричної енергії (1 кВт·год);

Find the definition in the text on September 20, 2016

Технічна перевірка (All definitions of termin — 2)

Технічна перевірка - виконання комплексу робіт із метою визначення відповідності стану засобу обліку та/або таврування, параметрів часових зон чи роботи керуючої програми; відповідності стану електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки обліку цим Правилам та іншим нормативно-правовим актам; виявлення самовільного підключення, використання “штучного нуля”, порушення роботи засобу обліку електричної енергії;

Find the definition in the text on September 20, 2016

Технічні умови (All definitions of termin — 15)

Технічні умови — документ, що видається споживачу енергопостачальником і містить перелік технічних вимог, які необхідно виконати для приєднання електроустановок нового споживача до електромережі, реконструкції діючих електроустановок споживача або зміни категорії надійності електропостачання споживача.

Find the definition in the text on February 17, 2012


on top